Poznaj nas

Lektorzy!

Lektor pracujący w Szkole Językowej WEST:

  • ● Spełnia kryteria kwalifikacji zawodowych,
  • ● Posiada doświadczenie zawodowe umożliwiające mu pracę w Szkole Językowej WEST,
  • ● Posługuje się perfekcyjnym angielskim,
  • ● Jest kreatywny,
  • ● Jest punktualny i zawsze przygotowany do zajęć,
  • ● Potrafi zmotywować swoich studentów.

Jakość nauczania!

Metodyka nauczania języków obcych w szkole językowej WEST polega na długoletniej praktyce i doświadczeniu w nauczaniu:

  • ● W Szkole Językowej WEST podstawą jest komunikacja. Opierając się na tzw. metodzie komunikacyjnej rozwijamy  umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym.
  • ● Pracujemy w małych grupach od 5 do 8 osób. Podczas zajęć stosowane są przez lektorów różne metody aktywizujące mające na celu urozmaicenie zajęć w naszej Szkole.
  • ● Rozwijamy świadomość kulturową naszych studentów pamiętając o tym, że język obcy to również obca kultura, inne zachowania i tradycje.

Co oferujemy?

Każdy słuchacz w ramach kursu językowego otrzymuje:

●Spotkania tematyczne
Spotkania organizowane są w siedzibie Szkoły raz w miesiącu podczas trwania roku szkolnego. Będą to spotkania tematyczne np. z okazji Halloween, Świąt i inne, oglądanie filmów, spotkania konwersacyjne itp.

●Konsultacje z lektorem
W przypadku gdy słuchacz z przyczyn losowych opuścił zajęcia może umówić się z lektorem na odrobienie zajęć w dogodnym terminie.

●Upominek za frekwencję
Szkoła Językowa WEST wyróżnia swoich słuchaczy za bardzo dobrą frekwencję. Osoby, które uczyły się cały rok szkolny i opuściły tylko jedne zajęcia w semestrze otrzymują upominek od szkoły.

●Nagroda za najlepsze wyniki testów rocznych
W Szkole Językowej WEST nagradzamy swoich studentów którzy otrzymali wysokie wyniki z testów rocznych. Osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce języka otrzymują upominek językowy.

Nasz zespół

Dowiedz się, kto za tym stoi!

Jak do nas trafić?

OFERTA

W ofercie szkoły znajdują się następujące kursy:


zajęcia grupowe

Oferujemy szeroki wybór zajęć grupowych, w zależności od potrzeb i wieku przyszłych kursantów, posiadamy kursy 90-minutowe, 60-minutowe oraz 45-minutowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu pod czujnym okiem lektora, który dba by wszyscy pogłębiali swoją wiedzę w sposób jak najbardziej efektywny.

zajecia indywidualne

kursy maturalne

kursy e-learning przez komunikator

Masz więcej pytań?